FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer

Vårt koncept utgår från FNs 17 globala mål. I linje med Agenda 2030 arbetar vi för ekonomisk-, social- och klimatmässigt hållbar affärsutveckling.  Konceptet är helt kostnadsfritt och inga förkunskaper krävs. 

TA KONTAKTystadmodellen

konceptet

Genom att utgå från FN:s 17 globala mål integrerar företag och organisationer i hållbarheten i sin business och företagsutveckling.

ystadmodellen

 Genom att ta avstamp i FN:s 17 globala mål kan du enkelt skapa förutsättningar för nya affärer. Ystadmodellen hjälper dig att lyckas!

grafiska element

Här laddar du ner det grafiska material du behöver för att komma i gång.  Enkelt, tydligt och kostnadsfritt.

Se ett föredrag om konceptet och om vägledningen Ystadmodellen

Filmen är en vägledning för att du enkelt ska förstå möjligheterna med Ystadmodellen, bakgrunden, innebörden och fördelarna med konceptet.  Filmen är givetvis kostnadsfri.

global thinkers

Inspireras av hur den internationella företagsgruppen Polykemi, med huvudkontor i Ystad och tillverkningsenheter i flera världsdelar har arbetat med Ystadmodellen.

global thinkers

 Inspireras av hur Ystad Saltsjöbad, som är en del av internationella ESS group, har arbetat med Ystadmodellen. Även besöksnäringen kan uppleva stora fördelar med konceptet 

ysb

global thinkers

Inspireras av CJ Consultong och se hur enskilda företag kan utveckla sin affär genom att ta avstamp i Ystadmodellen och FN:s hållbarhetsmål.

“Denna typ av bransch överskridande hållbarhetsarbete är nödvändigt.

“Vi står inför liknande utmaningar, men också lösningar. Vi är alla ambassadörer för ökad hållbarhet.”
“Kärnfulla samtal på denna historiska plats ger mig en känsla av hopp och tillförsikt inför framtiden.”

martin andersson

löderups växt

Jessica fredson

ystad energi

karin heri

tent

“Denna typ av bransch överskridande hållbarhetsarbete är nödvändigt.

martin andersson

löderups växt
“Vi står inför liknande utmaningar, men också lösningar. Vi är alla ambassadörer för ökad hållbarhet.”

Jessica fredson

ystad energi
“Kärnfulla samtal på denna historiska plats ger mig en känsla av hopp och tillförsikt inför framtiden.”

karin heri

tent

huvudägare

våra PARTNERS

ta kontakt med oss

Vill du veta mer om konceptet FN:s hållbarhetsmål – Ett smörgårdsbord för nya affärer och delarna inom konceptet. Hur kan ditt företag eller din organisation utvecklas genom att ta avstamp i FN:s 17 globala hållbarhetsmål?
Tveka inte utan kontakta oss!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.